Životní prostředí a etika

Životní prostředí a etika

Životní prostředí a etika

PROJOB, bereme životní prostředí a etiku velmi vážně. Z hlediska ochrany životního prostředí, jsou dodržovány v celém procesu výroby a dodávky. PROJOJ klade vysoké nároky na své dodavatelé v oblasti výrobních technik, používaných materiálů a vypouštění odpadních materiálů a emisí. Naši dodavatelé musí dodržovat omezení stanovené švédskou asociací ( Textile Importers 'Association chemical průvodce). Měli by také zajistit, aby jejich subdodavatelé se snažili omezit a snížit spotřebu přírodních surovin a vypouštění  nepřírodních materiálů, odpadů, emisí do ovzduší, spotřeby energie a vody. 

Naše požadavky nejsou platné jen pro životní prostředí - také se věnujeme a dáváme větší pozornost na pracovní prostředí a zacházení s pracovníky u našich dodavatelů ve výrobních zařízeních. ProJob má politiku, která se zabívá bojem proti diskriminaci  mezd a pracovní doby, pracovních podmínek, dětské práce a svobody organizace odborů. Dodržování lidských práv. 

ProJob vypracoval komplexní kodex chování pro dodavatele, tak zvaný kodex chování, v němž jsou zaznamenány jeho platné ochrany životního prostředí a etické pravidla.